El cicle de l'aigua a l'àrea metropolitana

El cicle de l'aigua a l'àrea metropolitana

Itinerari de l'eix de cicle de l'aigua per a participants de formació especialitzada

Públic:
Especialitzat
Eix del PMES:
Cicle de l'aigua
Descripció:
La finalitat d'aquest itinerari didàctic és entendre el funcionament del cicle urbà de l'aigua al territori metropolità a través de les etapes d'abastiment, sanejament i retorn. Es proposen dos subitineraris, un per cada riu metropolità -El Besòs i el Llobregat- en els quals es visitarà a una instal·lació i s'observarà un espai natural per prendre consciència de la importància de la depuració de l'aigua per a la conservació de la biodiversitat.
El cicle integral de l'aigua

Continguts i objectius

 • Continguts bàsics
  • Cicle urbà de l'aigua
  • Abastament
  • Depuració
  • Retorn al medi
  • Biodiversitat i conservació
  • Hàbits sostenibles
 • Objectius
  • Obtenir una visió global i integradora del cicle de l'aigua, des del moment de la seva captació fins al seu retorn al medi natural.
  • Comprendre el cicle natural de l'aigua i la seva relació amb el cicle urbà.
  • Donar a conèixer les diferents instal·lacions de tractament d'aigua del territori metropolità i les competències de l'AMB en la seva gestió.
  • Conèixer els diferents processos mecànics i biològics que intervenen en el cicle urbà de l'aigua.
  • Entendre la importància de l'aigua subterrània per al consum, tant en el passat com en el present, i els processos que es duen a terme per abastir la població.
  • Conscienciar sobre el valor de l'aigua (econòmic i ambiental) i practicar hàbits sostenibles pel que fa al seu ús.
  • Fomentar el respecte per l'aigua i l'ecosistema i potenciar l'interès dels participants en l'observació i l'experimentació.
  • Descobrir la importància de les depuradores en el manteniment de la qualitat des espais naturals del seu entorn.
  • Conèixer la flora, la fauna i les característiques físiques dels ecosistemes dunars, marins i de riera i assumir responsabilitats en la seva conservació.

Estructura de l'itinerari

L'itinerari consta d'una activitat a l'aula, una visita a una depuradora i una activitat a l'entorn repartides en dos subitineraris. Per a realitzar de forma lògica l'itinerari us recomanem participar a les diferents activitats en l'ordre detallat a continuació.

El cicle de l'aigua a l'àrea metropolitana

Pas a pas

A continuació us expliquem com realitzar l'itinerari pas a pas. Recordeu que per participar a les activitats cal reservar prèviament trucant al 93 238 93 51 o bé enviant un correu electrònic a reserves.compartim@amb.cat.


PAS 1: Primer de tot, descarregueu-vos l'activitat prèvia de l'eix de cicle de l'aigua que correspongui al vostre nivell educatiu i realitzeu-la abans de participar a la primera activitat de l'itinerari.

Activitat prèvia: el cicle de l'aigua

PAS 2: Inscriviu-vos i participeu a l'activitat  "El cicle urbà de l'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona" per introduir els conceptes relacionats amb el cicle de l'aigua i familiaritzar-vos amb els diferents processos de tractament que hi intervenen.

El cicle urbà de l'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona

PAS 3: Escolliu un dels dos subitineraris que teniu a continuació en funció de la vostra proximitat geogràfica o del contingut que més us interessi.