Dipòsit controlat de la Vall d'en Joan

CD interactiu
Imatge de la publicació
Tema:
Residus
Públic:
Especialitzat, General
Tipus:
Divulgatiu
Eix del PMES:
Energia i canvi climàtic
Recursos i residus
Territori, ecologia i biodiversitat
Edició:
Multimèdia
Suports:
Electrònic

Dipòsit controlat de la Vall d'en Joan (CD interactiu)

Descarregar

Sinopsi

Aquest CD multimèdia explica el funcionament del dipòsit controlat de la Vall d'en Joan, com a instal·lació de tractament finalista dels residus municipals, i les mesures que es van prendre per al seu tancament i la posterior restauració de la zona. També, reflecteix el procés de valorització energètica que es du a terme, la generació d'electricitat a partir de l'extracció del biogàs, així com el tractament de lixiviats per evitar la contaminació del medi circumdant.

El dipòsit es va clausurar l'any 2006, d'acord amb el Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals (PMGRM). Actualment, les actuacions que es duen a terme de restauració persegueixen integrar el dipòsit al massís del Garraf.

Autor:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Editorial:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Lloc i data:
Barcelona 2003
Idiomes disponibles:
Català