Protocols contra la COVID-19 (temporada 20-21)

Coronavirus
Tema:
Metròpolis
Tipus:
Manual
Eix del PMES:
Cicle de l'aigua
Energia i canvi climàtic
Mobilitat sostenible
Recursos i residus
Salut Ambiental
Territori, ecologia i biodiversitat
Edició:
Guies
Suports:
Electrònic

Protocols formació reglada

Descarregar

Protocols per a la ciutadania i la formació no reglada

Descarregar

Protocols jugateques contra la COVID-19 curs 20-21

Descarregar

Sinopsi

Protocol amb pautes que han de seguir l'equip educatiu del programa, els centres o entitats que han efectuat la reserva i els participants per tal de minimitzar el risc de contagi per coronavirus.

Autor:
AMB
Lloc i data:
Barcelona 2020
Idiomes disponibles:
Català