ApS i serveis comunitaris

Nens a les dunes

L'aprenentatge servei és una proposta educativa que combina processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l'entorn amb l'objectiu de millorar-lo.
Serveis que s'ofereixen
A banda de les diverses tipologies de projectes ApS per dura terme també s'ofereixen serveis de:
  • Formació sobre metodologia i avaluació ApS-SC a professorat i alumnat
  • Formació ambiental específica segons la temàtica.
  • Activitats complementàries a l'aula, plantes metropolitanes i entorn metropolità.
  • Dossiers i recursos educatius ambientals.
  • Assessoria i acompanyament en la cerca d'entitats ambientals, socials...per establir el servei.

Cercador de projectes en els centres educatius 38

Cercador de projectes i obres