ETAP de Sant Feliu de Llobregat

Tornar

Sant Feliu de Llobregat

Imatge de l'equipament

Sant Feliu de Llobregat

Planta potabilitzadora de Sant Feliu de Llobregat

Recull l'aigua dels pous ubicats en aquest municipi.

Principals contaminants: compostos orgànics volàtils.

Tractament: stripping.
Prova: $provaURL