Projecte MAGO

Tornar

| Tema: Agricultura, Aigua, Sostenibilitat

Noves solucions per a una gestió integrada dels recursos hídrics en l'agricultura

Imatge del projecte


L'AMB forma part del nou projecte MAGO que té l'objectiu desenvolupar solucions de gestió de l'aigua al Mediterrani per a una agricultura sostenible basades en una plataforma de col·laboració en línia. En concret, L'AMB, junt amb 9 socis europeus més, desenvoluparà un dels quatre laboratoris vius (living labs) que durà a terme el projecte en els propers tres anys.

El laboratiro viu metropolità servirà per fomentar l'ús de l'aigua regenerada de l'EDAR de Gavà-Viladecans en una zona que ha de compatibilitzar el desenvolupament de l'activitat agrària amb la preservació d'un espai natural de gran interès mediambiental. Per això l'Administració metropolitana comptarà amb la col·laboració del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat per, juntament amb el sector agrari i altres parts interessades, buscar solucions per la millora de la gestió de l'aigua regenerada i la governabilitat.

Connectar recerca i necessitats del mercat agrari

A tota la regió mediterrània, la gestió de l'aigua i la seguretat alimentària estan afectades per una reducció de la disponibilitat d'aigua deguda al canvi climàtic. Aquesta situació afecta la producció agrícola i s'agreuja amb l'augment de població, amb la conseqüent pujada de demanda d'aigua i aliments. Una de les principals dificultats per fer front a aquest repte és la desconnexió entre els resultats de la recerca en aquest àmbit i les necessitats reals del mercat i la demanda dels usuaris finals.

El projecte MAGO, finançat pel programa europeu PRIMA amb 2,5 milions d'euros, té per l'objectiu general d'establir la connexió entre els resultats de la recerca i les necessitats reals del mercat i les demandes dels usuaris finals per a la millora de la seguretat alimentària i la gestió de l'aigua a la regió mediterrània davant del repte del canvi climàtic. MAGO desenvoluparà WEMED, una plataforma col·laborativa amb aplicacions web per a l'agricultura al Mediterrani.

MAGO posarà en marxa processos participatius per millorar la governança en la gestió de l'aigua, algorismes oberts per aconseguir més eficiència en l'ús de l'aigua i conservació del sòl i eines per a la planificació i el funcionament dels sistemes de reutilització d'aigües residuals per a l'agricultura.

El projecte, coordinat per Cetaqua, Centre Tecnològic de l'Aigua, compta amb un consorci format per 10 socis: Aigües de Barcelona (AB), CSIC-IDAEA i Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), INRAE i LISODE de França, Universitat de Tessàlia (UTH) de Grècia, INRGREFEzzayra Solutions (EZZAYRA) de Tunísia, Universitat Americana de Beirut (AUB) del Líban i Meta Anatolia de Turquia.

MAGO forma part del programa d'investigació i innovació de la Unió Europea Horizon 2020

Equipaments relacionats

Prova: $provaURL