Projecte LIFE BAETULO

Tornar

| Tema: Canvi climàtic

Una app avisarà dels perills climàtics a Badalona

Panoràmica de la ciutat de Badalona


El projecte LIFE BAETULO té com a principal objectiu desenvolupar un sistema d'alerta avançada (EWS, early warning system) que inclogui, alhora, avisos i protocols d'emergència automatitzats per als fenòmens derivats del canvi climàtic que poden afectar el municipi de Badalona, com ara inundacions urbanes, descàrregues del sistema de sanejament, temporals marítims, onades de calor, onades de fred, nevades, ventades, incendis i episodis de contaminació atmosfèrica.

La iniciativa és la continuació del projecte europeu BINGO i, tot i que actualment es desenvolupa al municipi de Badalona, la replicabilitat està assegurada a altres municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, de Catalunya i d'Europa. El grup de treball està format per tècnics de l'Àrea d'Ecologia de l'AMB, l'Ajuntament de Badalona, Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, i AQUATEC (coordinadors del projecte).

Un dels resultats del projecte és una aplicació mòbil que es podrà descarregar de franc cap a l'estiu del 2022. L'app enviarà avisos de situacions de perill climàtic actuals o futures i un seguit de recomanacions per a la ciutadania i serà fàcil, intuïtiva i comprensible. Estarà disponible en diversos idiomes i oferirà informació gràfica per barris o zones del municipi. 

La ciutadania de Badalona, sensibilitzada amb el canvi climàtic 

Els efectes més preocupants del canvi climàtic per a la població de Badalona són els episodis de contaminació atmosfèrica, els incendis forestals o les onades de calor. Els perfils més sensibles a la qüestió són els homes i, sobretot, els més joves i més formats.

 • La població de Badalona consulta sovint la informació meteorològica. Així, 3 de cada 4 badalonines i badalonins la consulten almenys un cop al dia i a mesura que augmenta l'edat, també augmenta la consulta d'aquest tipus d'informació. La major part de la ciutadania de Badalona no diferencia estació de l'any en la seva consulta sobre qüestions meteorològiques.
 • Les apps (ja siguin predeterminades amb el sistema operatiu o bé instal·lades expressament) i les noticies de TV són els dos grans mitjans on els ciutadans s'informen de la meteorologia. Quan tenen previstos desplaçaments, per motius de viatge o per fer activitats d'esport o lleure, és quan més consulten la informació meteorològica.
 • La ciutadania de Badalona troba que la informació meteorològica és fàcilment interpretable i sol preferir les opcions amb una més informació local i millor si aquesta informació prové d'un organisme oficial. En bona mesura també se sent més segura amb alertes i notificacions activades.
 • El temps en general, la temperatura i la probabilitat de pluja són els aspectes en què es fixen més els usuaris de les apps meteorològiques. 
La ciutadania de Badalona coneix la majoria dels efectes meteorològics derivats del canvi climàtic. En canvi, altres efectes com les crisis o la inestabilitat econòmica (82,5 %), l'aparició de malalties (79 %) o les guerres i la inestabilitat política (64 %) s'associen al canvi climàtic en menor freqüència.

El gràfic següent mostra els percentatges:

Gràfic 1

Les badalonines i els badalonins es declaren força preocupats pel canvi climàtic, i arriben al 82 % si s'hi inclouen els que es declaren més preocupats. Tan sols el 7 % mostra despreocupació per aquesta qüestió. Els perfils més preocupats són els homes (el 88 % expressa força o total preocupació) i sobretot els més joves i més formats. Així, gairebé la totalitat dels menors de 30 anys i amb estudis universitaris superiors expressa una elevada preocupació (97 % i 94 %, respectivament).

Gràfic 2

Els efectes més preocupants del canvi climàtic per a la població de Badalona són els episodis de contaminació atmosfèrica, els incendis forestals o les onades de calor, amb una proporció de més del 80 % de la ciutadania que es declara molt o totalment preocupada. En canvi, els menys habituals a Badalona, com les onades de fred o les nevades (51,5 % i 34,5 % totalment o molt preocupats) són els efectes menys preocupants per les badalonines i badalonins.

Gràfic 3


Quan la ciutadania té previstos desplaçaments, tant si són per motius de viatge (78 %) com per fer activitats d'esport o lleure (69,5 %), és quan més consulta la informació meteorològica.

Gràfic 4

Les app (ja siguin predeterminades amb el sistema operatiu o bé instal·lades expressament) i les noticies de TV són els dos grans mitjans amb què els ciutadans s'informen de la meteorologia.

Gràfic 5
Si bé els ciutadans de Badalona preferirien rebre aquesta informació per diverses vies, mostren una clara preferència per rebre-la mitjançant una app mòbil (72 %).

Gràfic 6


La recepció a l'app és notable entre les badalonines i els badalonins. Així doncs, 8 de cada 10 creu força o molt probable que acabin descarregant-la. En aquest sentit, en una escala de l'1 a al 10, la probabilitat mitjana de descarregar l'app és de 7,7. Tan sols el 12,5 % creu gens probable que se l'acabin descarregant.

Gràfic 7

Per què cal actuar amb rapidesa?

Fruit de l'activitat humana, l'increment de la quantitat de CO2 a l'atmosfera ha fet pujar un grau la temperatura mitjana del planeta. Amb l'Acord de París (2015), els governs van establir una sèrie de mesures per limitar l'escalfament global per sota dels 2 °C  (i evitant superar l'augment d'1,5 °C). Més concretament, els països europeus volen reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle en un 55 % de cara a l'any 2030 i ser neutres el 2050.
Tot i això, els fenòmens climàtics succeiran (com per exemple el recent temporal Glòria). Per això, és necessari disposar d'informació fiable, actualitzada i d'àmplia difusió per tal que la ciutadania sigui coneixedora i pugui dur a terme les recomanacions que es donin amb la finalitat de disminuir la seva exposició a aquests perills i així minimitzar els danys produïts.

Programes o projectes relacionats

 • BAETULO

  Zona d'actuació:
  Europa
  Tema:
  Estat:
  Iniciat
Prova: $provaURL