Preservar la capa d'ozó

Tornar

| Tema: Sostenibilitat

Aquest dia mundial vol reduir les substàncies que danyen aquesta capa

Imatge de la notícia


El 16 de setembre se celebra el Dia Internacional per a la Preservació de la Capa d'Ozó amb l'objectiu de reduir les substàncies que danyen la capa d'ozó. Aquesta zona de l'estratosfera terrestre actua com a protecció de la vida al planeta enfront de la radiació ultraviolada dels rajos solars. Hi ha gasos amb molècules de clor (CFC) que interaccionen amb l'ozó i el destrueixen, i fan aprimar aquesta capa.

En aquest sentit, a través de la xarxa de deixalleries municipals metropolitanes, l'AMB actua recollint els residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE) que contenen clorofluorocarburs (CFC), que poden estar presents en aerosols, frigorífics, aparells d'aire condicionat i aïllants. Aquests residus reben un tractament adequat dels seus components i se'n recuperen els materials reciclables.

D'altra banda, a través del programa Compartim un futur, s'ofereixen activitats per sensibilitzar en temes de reciclatge i fer un ús sostenible d'aquests aparells:

  • Visites guiades a les deixalleries municipals per saber com funcionen aquests equipaments, què s'hi pot dur i què es fa amb els residus que hi arriben.
  • (R)AEE: Manteniment i reparació, en què es reflexiona sobre els impactes socials i ambientals que tenen aquests aparells i com allargar-ne la vida útil per prevenir que esdevinguin residus.

Enllaços relacionats