La clau del canvi

Tornar

| Tema: Canvi climàtic, Educació ambiental

Nova activitat per donar a conèixer com el canvi climàtic pot afectar la salut o el territori


El programa d'educació ambiental de l'AMB Compartim un Futur ha posat en marxa una nova activitat que incita els participants a trobar "La clau del canvi" per fer front a la crisi climàtica.

Aquesta nova activitat està adreçada a famílies, entitats, associacions i educació en el lleure. Té l'objectiu de donar a conèixer com el canvi climàtic pot afectar la salut o el territori, com podem mitigar-lo o adaptar-nos-hi i de fer-nos reflexionar sobre com fer-hi front.

Mitjançant la metodologia d'escape room, els participants hauran de superar proves i enigmes per tal d'aconseguir obtenir la clau del canvi climàtic, que està amagada en una capsa misteriosa. 

Enllaços relacionats