Gestió del carboni i l'energia

Tornar

| Tema: Canvi climàtic, Energia, Sostenibilitat

Arrenca el compromís metropolità per mitigar el canvi climàtic

Depurador de Montcada i Reixac


L'AMB ha iniciat l'aplicació de la seva nova estratègia de gestió del carboni i l'energia, que renovarà i ampliarà la que es va dur a terme en el període 2011-2015 per a la reducció d'emissions amb efecte d'hivernacle.

Aquest nou compromís fixarà objectius reals i quantificats per a cada àmbit on l'AMB té competències fins a l'any 2030, alhora que incorporarà accions molt vinculades a estalvi i eficiència energètica i impuls d'energies renovables. La manera d'enfocar la nova estratègia serà de baix a dalt, per tal d'establir el potencial de reducció de cada sector implicat: oficines, instal·lacions i equipaments, etc. 

Per avaluar i estimar el potencial de reducció de cada àmbit, sector, instal·lació i el global de l'AMB s'usaran les dades de les línies d'actuació més exitoses de l'anterior estratègia de gestió del carboni (període 2011-2015). dades que sorgiran del document final de tancament de l'estratègia de gestió del carboni 2011-2015 del qual s'ha iniciat la redacció.

El principal objectiu de l'anterior estratègia era la reducció del 10% d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. Les 52 empreses dels 5 sectors competencials de l'abast organitzacional el van assolir amb escreix; amb tot, és primordial identificar i focalitzar esforços en aquelles instal·lacions que tenen més pes sobre la petjada global de l'AMB, ja que el 90% de les emissions es concentren en només 6 empreses.

La petjada de carboni, com ja s'ha fet anteriorment, serà verificada externament per l'empresa TÜV, amb la norma ISO 14064.

Enllaços relacionats

Prova: $provaURL