Compartim amb perspectiva de gènere

Tornar

| Tema: Educació ambiental

S'elabora una guia per al programa d'educació ambiental Compartim un Futur

Nens i nenes aprenent en igualtat


L'AMB ha elaborat la Guia per a la incorporació de la perspectiva de gènere que incorpora la perspectiva de gènere en la renovació del seu programa d'educació ambiental Compartim un Futur. La Guia inclou un apartat introductori sobre la terminologia i el context de les desigualtats actuals entre homes i dones i també facilita exemples pràctics sobre com incorporar la perspectiva de gènere a les activitats i recursos educatius. Amb aquesta Guia, l'Administració metropolitana referma el seu compromís amb un model educatiu que fomenta la igualtat i la coeducació. La guia va ser aprovada pel Consell Metropolità del passat 29 de gener.

Així, la guia té la voluntat de donar eines per fer evitar que els continguts de les activitats reprodueixin rols i estereotips de gènere, com per exemple, la representació de la dona com a única persona que duu a terme les tasques de la llar. També inclou recomanacions per fomentar la participació igualitària a les activitats.

A tall d'exemple, es proposa que a les activitats sobre mobilitat sostenible s'adrecin preguntes a l'alumnat sobre qui i com els acompanya a l'escola, amb l'objectiu de visibilitzar el paper de les dones en les tasques de cura. També la representació de família hauria de fugir dels models que semblen més comuns (mare, pare i fills) i que, en realitat, només representen el 25% de les famílies actuals.

L'AMB posarà aquesta Guia i el protocol per a la promoció de la igualtat de gènere a disposició dels 36 municipis metropolitans i als corresponents departaments de la Generalitat de Catalunya.

Publicacions relacionades

Prova: $provaURL