Activitats educatives inclusives

Tornar

| Tema: Sostenibilitat

El Compartim un Futur estudia com fer les activitats més accessibles als participants

Imatge de la notícia


No tothom té les mateixes capacitats ni maneres de funcionar i, en especial, les persones amb discapacitat i/o amb necessitats de suport. És per aquest motiu, i per tal de facilitar l'accés a les activitats a tots els participants del programa Compartim un Futur, que l'AMB ha estat treballant amb un equip d'expertes per elaborar activitats més inclusives.

Per poder de dissenyar aquestes activitats, s'han de tenir en compte diversos factors com són: la comunicació, per ser capaços d'expressar-nos adequadament i fer-nos entendre per tots els participants; el material, que sol ser el vehicle de la comunicació i un element motivador; l'espai, per tal d'arribar a tothom i, finalment, la dinamització per facilitar la participació de les persones que realitzen l'activitat. Exposar els continguts de manera visual, que els elements de suport siguin reals i que estimulin la participació dels assistents, disposar d'un espai que permeti la mobilitat tant de l'educador com dels participants, fer preguntes mediadores simples, activitats motrius... són alguns dels elements que s'han d'incloure perquè siguin més accessibles a tots els participants.

D'altra banda, són tres els principis pedagògics en què se centren les accions educatives:

1. Múltiples mitjans o maneres de representar els continguts. L'oferta educativa del programa ofereix informacions visuals, auditives o tàctils i permet que l'adquisició dels continguts sigui adequada a cada individu atenent el seu tipus d'aprenentatge o intel·ligència.

2. Diferents mitjans d'expressió on els participants comuniquen els seus aprenentatges. Són diverses les propostes de comunicació que es poden dur a terme com a cloenda i assimilació dels continguts treballats: una representació gràfica en grup a mode de síntesi, una escenificació teatral; una imatge, un vídeo, una explicació... fins i tot un taller creatiu on els grups emprenguin accions en el seu entorn proper.

3. Múltiples mitjans de motivació que fomentin la motivació intrínseca. Reconèixer la diversitat com un fet universal i tenir en compte els diferents tipus d'intel·ligències; activitats atractives, vinculades a l'entorn proper i que siguin significatives i útils per a totes les persones que hi participen. 

Enllaços relacionats

Prova: $provaURL