Accions contra la contaminació

Tornar

| Tema: Contaminació

Estratègia de sensibilització contra la contaminació atmosfèrica

A partir de l'1 de desembre es posen en funcionament un conjunt d'accions en períodes de seguiment atent i d'episodis d'alta contaminació. Aquestes accions formen part de l'Estratègia de sensibilització i educació per la lluita contra la contaminació atmosfèrica de l'AMB.

Quan s'activi l'avís d'algun episodi de contaminació atmosfèrica, els educadors del programa metropolità d'educació per a la sostenibilitat "Compartim un futur" donaran informació específica i breu sobre aquest episodi quan estiguin realitzant una activitat educativa del programa.

L'objectiu d'aquesta acció és informar els diferents públics sobre els problemes de la contaminació atmosfèrica i especialment promoure bones pràctiques per a la millora de la qualitat de l'aire i donar a conèixer les mesures preventives durant l'episodi de contaminació. També es lliurarà un pòster didàctic per grup on es recull informació sobre la temàtica de manera molt gràfica i es recomanaran els recursos educatius d'Els vigilants de l'aire, unes propostes per dur a terme projectes d'Aprenentatge i Servei (ApS) per a alumnes de primària i secundària.