Salari de referència metropolità

Actualització 2021
Gent passejant per un pont
Tema:
Atenció social
Data de publicació:
Autor:
Daleph

Indicadors 2021

Descarregar

Indicadors 2020

Descarregar

Indicadors 2019

Descarregar

Indicadors 2018

Descarregar

Indicadors 2017

Descarregar

Indicadors 2016

Descarregar

Descripció

En aquest estudi es calcula, per primera vegada, el salari de referència de l'àrea metropolitana de Barcelona basat en la definició d'un pressupost de necessitats bàsiques. A més, gràcies a la diversitat de les dades utilitzades, aquest document presenta el càlcul del salari de referència per a diferents tipologies de llar, així com diversos tipus de municipis, i per Barcelona i la resta de l'àrea metropolitana. Aquest és el primer estudi que es fa a Espanya en el qual es calcula el salari de referència tal com es planteja als EUA i al Regne Unit. Per tant, es tracta d'un primer pas en la definició de nous indicadors de pobresa i desigualtat.

Enllaços relacionats