Cap a unes polítiques socials metropolitanes

Tornar
Tres persones miren un mosaic de cares
  • Tema: Atenció social
  • Àmbit: Àmbit metropolità + experiències de ciutats europees
  • Data de publicació:
  • Autor: Estratègies de Qualitat Urbana - EQU

Descripció

El document planteja uns criteris de treball per establir un espai de cooperació intermunicipal i de col·laboració pública amb la iniciativa social per desenvolupar polítiques i estratègies intermunicipals, així com el desenvolupament i la implementació de projectes compartits en l'àmbit metropolità. També presenta experiències de coproducció en l'àmbit municipal, tant en el terreny metropolità de Barcelona com en l'Europeu.