Renovació de cinc agents AODL

| Tema: Economia social, Emprenedoria, Indústria, Innovació, Mercat laboral

Treballaran en programes de suport al desenvolupament local

IMG

L'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l'AMB ha aconseguit la renovació de les cinc figures AODL (Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local), subvencionats pel  Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu en el marc dels Programes de Suport al Desenvolupament Local.

L'AODL de Mercat de treball articula el pla de treball 2021 del projecte ORIENTAMB, centrat en el reforç del desplegament del Programa de dinamització del mercat de Treball, en els tres eixos que el configuren: el suport als equips locals per a la informació, orientació i acompanyament laboral, la col·laboració amb el teixit econòmic social metropolità i la informació i posicionament del mercat de treball metropolità en diferents entorns i canals

En l'àmbit de l'Economia sostenible, l'AODL es centra en un programa amb tres eixos principals. D'una banda, l'economia verda i circular, on , entre d'altres, es farà un mapeig metropolità del teixit empresarial per una economia verda i circular. D'una altra banda, la recerca i la promoció de les capacitats i el producte de proximitat pel que fa al sistema alimentari metropolità. Finalment, es treballarà també per la promoció de la sostenibilitat en l'àmbit de l'economia blava.

L'AODL d'Innovació i emprenedoria  promou iniciatives i projectes que tenen com objectiu afavorir la reactivació econòmica, responent als reptes d'innovació social i de la indústria 4.0 i potenciant l'ecosistema d'innovació metropolità a través dels diversos actors que el configuren. Es vol fomentar el talent jove i el talent femení, amb l'impuls d'iniciatives innovadores d'emprenedoria social tecnològica, i amb trobades entre empreses i centres de formació professional.

El projecte de Indústria i territori, per altra banda, promou el desenvolupament econòmic dels polígons d'activitat Econòmica (PAE) de l'AMB. En aquest exercici el programa s'ha proposat contribuir a la recuperació econòmica a través del desplegament del programa ARIE ( que pretén facilitar l'atracció i retenció d'Inversions empresarials), la promoció de l'associacionisme empresarial als PAE, i la recerca d'un model de millora de la connectivitat i l'autoconsum energètic de les empreses.

L'altre àmbit d'acció dels AODL de l'ADSE, dins del programa de foment de l'Economia cooperativa, social i solidària (ECSS), es centra en l'impuls de l'economia cooperativa, social i solidària a través de diverses actuacions, entre les quals destaquen les línies i finançament d'ajuts a l'economia social i el mapa d'experiències ECSS.