Reactivació econòmica

Tornar

| Tema: Economia, Indústria

180 persones participen a la sessió inaugural de la Taula de Reactivació

El dia 1 d'octubre es va celebrar la sessió inaugural de la Taula de Reactivació Econòmica i reindustrialització de l'AMB, centrada en els àmbits de "Conjuntura i futur econòmic" i "Nova indústria i indústria 4.0.". Va ser una trobada en línia que va comptar amb 180 participants.

Montserrat Ballarín, vicepresidenta de l'Àrea de Desenvolupament social i Econòmic de l'AMB, va obrir la sessió i va agrair la participació dels agents socials i va animar els assistents a fer intervencions durant les ponències. Rosa Fiol, presidenta de l'àmbit d'economia de la Taula de Reactivació i representant de Foment del Treball, també va fer una intervenció inicial on expressava la seva confiança en els resultats que s'obtindran mitjançant el procés participatiu de la Taula de Reactivació.

Pel que fa a les ponències dels experts, Vittorio Galletto va parlar sobre conjuntura i futur econòmic. El ponent va fer un èmfasi especial en els impactes de la crisi de la covid-19 emmarcats en els reptes i problemes preexistents: crisi demogràfica, climàtica i canvi tecnològic accelerat, entre d'altres. També va exposar possibles escenaris de recuperació i va insistir en la necessitat d'identificar impactes permanents en el teixit socioeconòmic metropolità.

La presentació de Carme Poveda "El futur de la indústria catalana, la base de la recuperació econòmica" va aportar dades per constatar la importància de la indústria per a Catalunya i per a l'AMB, tot destacant que no serà el sector més afectat per la crisi de la covid-19 malgrat que accelerarà tendències ja existents. Va acabar apuntant els principals reptes de futur per al sector industrial.

Ambdues ponències es poden consultar íntegrament al web de la Taula de Reactivació Econòmica i Reindustrialtizació de l'AMB, així com l'acta completa de la sessió, amb les aportacions dels assistents. 

Prova: $provaURL