Lideratge en femení

| Tema: Desenvolupament socioeconòmic, Economia, Mercat laboral

Presentació de l'informe TROP

El passat 8 de juny, va tenir lloc la jornada de presentació de l'informe d'aprofundiment "Lideratge en femení", dins la col·lecció d'estudis i informes TROP que elabora l'Institut Cerdà. Aquest informe identifica les diferències de lideratge entre homes i dones i suggereix que el lideratge femení podria crear un avantatge competitiu per fer front als desafiaments globals als quals s'enfrontaran les organitzacions i la societat en un futur proper.

La jornada, que va ser virtual, va comptar amb la participació de 52 persones, pertanyents a l'àmbit local i a l'empresa privada, així com representants polítics dels municipis de l'àrea metropolitana.

Durant la presentació es van diferenciar les maneres de liderar i gestionar l'empresa entre homes i dones, quin és el paper de les dones com a referent en el lideratge econòmic de les organitzacions, les dones com a força de resiliència en temps de crisi, els diferents reptes i oportunitats que es presenten, entre altres temes d'interès, i així mateix es van presentar tota una sèrie de perfils de dones líders en diversos àmbits de la societat.

Va ser una presentació amb perspectiva de gènere, amb voluntat d'iniciar canvis i actuar per fugir d'una societat patriarcal.