IV Taula pel Pacte del Temps

| Tema: Usos del temps

Debat sobre la integració del Pacte en la societat i l'economia metropolitana

La quarta trobada de la Taula de Municipis pel Pacte Metropolità pel Dret al Temps, celebrada el passat 22 de novembre del 2023, es va centrar en l'exploració de polítiques de desenvolupament socioeconòmic que involucren empreses i el teixit social i productiu de la metròpolis de Barcelona. La jornada en línia, presentada per la directora de Desenvolupament Econòmic i Social de l’AMB, Ester Pujol, va comptar amb l’assistència de destacats ponents de diversos municipis que van debatre sobre la integració del Pacte Metropolità pel Dret al Temps en la societat i l'economia de la metròpolis.

Durant la sessió, es va destacar la importància de l'equilibri entre la vida laboral i personal, la salut mental i física dels treballadors i treballadores, la igualtat laboral, la sostenibilitat ambiental, i l'acció climàtica. També es va posar èmfasi en la necessitat d'una conciliació responsable, amb mesures com ara horaris flexibles, teletreball, suport a la salut i transparència en les pràctiques empresarials. Amb el benentès que aquest enfocament busca millorar la qualitat de vida laboral i vol promoure la sostenibilitat i la responsabilitat social.

 

Bones pràctiques i metodologia d’implementació

Durant la jornada es van presentar diverses iniciatives i bones pràctiques de les empreses Penguin Random House Grup Editorial i Lymbus i, també, accions impulsades pels ajuntaments metropolitans, com les xarxes NUST de Barcelona i la d’Empreses, Entitats i Comerços per la Reforma Horària d’Esplugues de Llobregat, que promouen models de treball més flexibles i eficients. També es va discutir sobre l'adhesió dels municipis al Pacte Metropolità pel Dret al Temps, amb l'objectiu de millorar l'organització del temps de treball i la qualitat de vida dels ciutadans.

Finalment, es va presentar la metodologia d'assessorament per a la implementació de polítiques de gestió del temps en els municipis, amb l'anunci dels candidats seleccionats per a assessoraments el 2024: Esplugues de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Adrià de Besòs i Barberà de Vallès.

La sessió va concloure amb la intervenció de la directora de l’Agència de Desenvolupamebt econòmic de l’AMB, Anna Hernàndez, que va reiterar la importància d'una gestió del temps més eficient i igualitària per millorar tant la competitivitat empresarial com la qualitat de vida.

Enllaços relacionats