Consolidació del CUESB

| Tema: Polítiques socials

Més de 1.600 persones ateses per aquest servei d'urgències i emergències socials el 2023

Consolidació del CUESB

Durant l’any 2023 el servei d’urgències i emergències socials (CUESB) ha actuat en un total de 32 emergències socials amb el resultat de 216 persones ateses i en 692 episodis d’urgències socials, amb 1.396 persones ateses. El 51 % de les persones ateses són dones. 

Actualment hi ha 24 municipis metropolitans que hi estan adherits, de manera que gairebé un milió de persones residents en municipis metropolitans estan cobertes pels serveis del CUESB. En els darrers 9 anys s’han atès gairebé 8.000 persones en un total de 3.197 serveis, comptabilitzant urgències i emergències socials. Es considera, per tant, que es tracta d’un servei consolidat en les estructures municipals i complementa l’atenció que rep la ciutadania en l'àmbit social.

Aquest servei, de titularitat municipal, dona cobertura a algunes de les necessitats en l’àmbit de les urgències i emergències socials, per exemple, en el cas de desallotjaments preventius, suport emocional immediat en el cas de mort accidental o violenta, emergències amb múltiples afectats o allotjament de persones sense llar en cas d’activació de l’operació fred. Cal tenir en compte que aquest servei és pioner en aspectes tècnics i logístics i s’inscriu plenament en les polítiques europees de priorització en matèria de polítiques socials.

 

Conveni amb l’IMSS

Aquest servei metropolità és fruït d’un conveni signat al mes de gener del 2019 entre l’AMB i l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona per dotar els municipis metropolitans dels serveis assistencials en l’àmbit de les urgències i emergències socials i garantir-los-els.

Les principals actuacions del conveni són l’assessorament i l’orientació adreçada als professionals de serveis socials i policia local, els primers auxilis psicològics, així com l’atenció de les urgències socials fora de l’horari normalitzat d’atenció dels serveis socials. 
 

Enllaços relacionats