Conversor de classificació d'activitats

Icona del servei digital
Categoria:
Administració electrònica
Descripció:
Conversor de les activitats de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de Prevenció i control ambiental de les activitats de Catalunya (PCAA) i de la Classificació Catalana d'Activitats Econòmiques (CCAE 93/CCAE 09), als efectes de preceptiva autorització d'abocaments d'aigües residuals.

Conversor de classificació d'activitats

Veure