Catàleg de dades obertes (2)

Cercador de datasets
  • Fitxer/Servei
  • Formats
  • Visualització
    • Autocontenció municipal per mode Nombre de desplaçaments amb origen i destinació al mateix municipi de residència, segons el mode de transport principal utilitzat.
    • JSON CSV