Tall de fulls 1:1000

Tornar

Tall de fulls 1:1000

Fitxa tècnica

El BOE, amb data de 29 d'agost de 2007, publicava el Real Decreto 1071/2007 pel qual es regula el nou sistema de referència oficial a Espanya. L'articulat del Real Decreto estableix el sistema ETRS89 com el sistema geodèsic oficial a Espanya per a la referenciació geogràfica i cartogràfica oficial d'elements en l'àmbit de la Península Ibèrica i les Illes Balears, al mateix temps que explicita les projeccions a emprar per a la representació planimètrica oficial i la distribució dels fulls del Mapa Topogràfic Nacional en base al nou tall geodèsic.
Aquest Dataset correspon al tall geodèsic emprat per a la distribució de cartografia d'escala 1:1000 coherent a la subdivisió de fulls del MTN50.

 • Data de creació:
  05.03.15
  Freqüència d'actualització:
  Cap
  Font de les dades:
  IGN /ICGC
  Àmbit geogràfic:
  Àrea metropolitana
  Llicència:
  Autorització segons Llei 37/2007
Descarregar el Dataset en format RDF.

Formats disponibles

Format Tipus Idioma Especificacions Fitxer/Enllaç
WMS Servei
 • Català

Servei que ofereix les dades en format WMS

Accedir
HTML Servei
 • Català

Servei que ofereix les dades en format HTML

Accedir
JSON Servei
 • Català

Servei que ofereix les dades en format JSON

Accedir
KMZ Servei
 • Català

Servei que ofereix les dades en format KMZ

Accedir