Qualificació urbanística del sòl (refós)

Tornar

Qualificació urbanística del sòl (refós)

Fitxa tècnica

El Refós de Planejament consisteix en la transcripció gràfica de les determinacions urbanístiques del Planejament Derivat dibuixades sobre el Pla General Metropolità o Pla d'Ordenació Urbana Municipal vigent a cada municipi. Aquesta transcripció es realitza sobre una mateixa base cartogràfica a escala 1:1.000.

S'ha transcrit la qualificació en zones i sistemes determinades pel planejament vigent. Aquesta transcripció s'ha realitzat de la següent manera:

 • Per una banda, s'ha fet la transcripció literal de la clau urbanística que determina el planejament derivat, en el cas que hi hagi. Aquesta transcripció només es visible a escales petites.
 • Per altra banda, la clau de planejament derivat s'ha assimilat a la clau més semblant de les definides pel PGM o POUM del municipi. Aquesta assimilació es representa o bé dins un cercle, o bé dins un quadrat, o bé dins un quadrat amb asterisc.

 • Data de creació:
  12.01.15
  Freqüència d'actualització:
  6 mesos
  Font de les dades:
  RPUC
  Àmbit geogràfic:
  Àrea metropolitana
  Llicència:
  Autorització segons Llei 37/2007
Descarregar el Dataset en format RDF. Documentació sobre l'ús del servei

Formats disponibles

Format Tipus Idioma Especificacions Fitxer/Enllaç
WMS Servei
 • Català

Servei que ofereix les dades en format WMS

Accedir
HTML Servei
 • Català

Servei que ofereix les dades en format HTML

Accedir
KMZ Servei
 • Català

Servei que ofereix les dades en format KMZ

Accedir
JSON Servei
 • Català

Servei que ofereix les dades en format JSON

Accedir