Planejament urbanístic

Tornar

Estudis urbanístics i planejament redactat per l'AMB

Fitxa tècnica

El planejament urbanístic estableix les bases per a l'organització del territori i per la racionalització dels usos al quals es destina, i fixa un model de relació entre les persones, el sòl urbanitzat i el sistema d'espais oberts. Es tracta d'un instrument indispensable per al desenvolupament de la gran conurbació metropolitana que es posa com a repte avançar cap a un model de ciutat cohesionada, sostenible i que pot oferir una bona qualitat de vida.

Per aconseguir aquests objectius el planejament ordena i regula la conservació i millora del territori i estudia la ciutat considerant factors socials, ambientals i econòmics. En aquest context l'AMB presenta els avantatges d'una institució pròxima, per tractar els problemes amb profunditat, però que tanmateix té suficient perspectiva per atendre les interrelacions de l'escala metropolitana.

El servei de planejament dona resposta a les demandes específiques dels diferents ajuntaments metropolitans que s'orienten a l'elaboració d'informes, al desplegament de les figures de planejament i gestió urbanística, alhora que es realitzen estudis, en un context que es troba en perpètua transformació i que, per tant, sempre planteja nous reptes. 

Descarregar el Dataset en format RDF. Documentació sobre l'ús del servei

Formats disponibles

Format Tipus Idioma Especificacions Fitxer/Enllaç
JSON Servei
  • Català
  • Castellà
Servei que ofereix les dades dels serveis urbanístics en format JSON. Accedir
XML Servei
  • Català
  • Castellà
Servei que ofereix les dades dels serveis urbanístics en format XML. Accedir
KML Servei
  • Català
  • Castellà
Servei que ofereix les dades dels serveis urbanístics en format KML. Accedir
KMZ Servei
  • Català
  • Castellà
Servei que ofereix les dades dels serveis urbanístics en format KMZ. Accedir
CSV Servei
  • Català
  • Castellà
Servei que ofereix les dades dels serveis urbanístics en format CSV. Accedir

Visualitzador de dades