• Informe integrat de la Ponència Metropolitana d'Avaluació Ambiental (PMAA)

    Medi ambient | Activitat econòmica: Informe integrat dels vectors ambientals | En termini

    La PMAA és l'òrgan tècnic amb les funcions d'avaluar les sol·licituds i els expedients de llicència ambiental i formular l'informe integrat d'acord amb l'article 38 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control d'activitats en aquells municipis de menys de 20.000 habitants i els municipis de més de 20.000 i menys de 50.000 habitants que no disposin del corresponent òrgan tècnic ambiental municipal competent.