• Sol·licitud de Targeta T-verda

  Mobilitat | Targetes de Transport | En termini

  La targeta T-verda és un títol de transport que permet utilitzar de manera il·limitada i gratuïta els serveis de transport públic integrats.

 • Sol·licitud de la targeta T-16 i altres gestions

  Mobilitat | Targetes de Transport | En termini

  La targeta T-16 és un títol de transport per als nens i les nenes de 4 a 16 anys que els permet fer, gratuïtament, un nombre il·limitat de viatges a la xarxa de transport públic del sistema tarifari integrat, dins la mateixa zona tarifària en què resideixi l'infant.

 • Sol·licitud d'atorgament de passi metropolità d'acompanyant en els serveis de transport públic metropolitans

  Mobilitat | Targetes de Transport | En termini

  El passi metropolità d'acompanyant és un document que acredita el seu posseïdor per utilitzar serveis de transport públic metropolitans de la zona tarifària 1 amb un acompanyant, sense que aquest últim hagi de pagar el viatge.

 • Sol·licitud d'atorgament de targeta rosa metropolitana

  Mobilitat | Targetes de Transport | En termini

  La targeta rosa és un títol de transport de tarifació social, personal i intransferible, amb el qual es pot viatjar gratuïtament o bé amb tarifa reduïda.