Verificar documents oficials de l'IMET

Tornar

Servei electrònic de verificació de documents oficials, amb sistema de codi segur, emesos per l'IMET.

Estat:
En termini
Tema:
Taxi
Subtema:
Verificar documents oficials de l'IMET
Responsable AMB:
IMET

Descripció

Aquest servei electrònic permet verificar l'autenticitat i integritat d'un document en suport paper, emès per l'Institut Metropolità del Taxi, mitjançant el sistema de codi segur de verificació que es troba imprès en el mateix.

Si el document és autèntic se li oferirà, a més, la possibilitat d'obtenir una còpia de l'original en format electrònic.

A qui va dirigit

A totes aquelles persones que disposin d'un document oficial amb codi segur de verificació, emès per l'IMET.

Terminis

Es pot comprovar en qualsevol moment.

Puja