Sol·licitud d'atorgament de targeta rosa metropolitana per a empadronats en un municipi metropolità (excepte Barcelona)

Tornar

La targeta rosa metropolitana és un títol de transport de tarifació social que té per objectiu facilitar l'accés als serveis de transport públic metropolitans a persones grans o amb discapacitat i amb escassos recursos econòmics.

Estat:
En termini
Tema:
Mobilitat
Subtema:
Targetes de Transport
Sub-Subtema:
Targeta rosa resta AMB
Responsable AMB:
Direcció de Serveis de Gestió i Administració del Transport

Informació prèvia

Descripció

Avís

Hi ha dues modalitats: la targeta rosa metropolitana, que permet viatjar de manera gratuïta, i el carnet rosa metropolità, que permet viatjar pagant una tarifa reduïda (s'ha de comprar la T-4). L'atorgament d'una o de l'altra depèn del nivell d'ingressos familiars del sol·licitant.


La targeta rosa és un títol de transport de tarifació social, personal i intransferible, amb el qual es pot viatjar gratuïtament o bé amb tarifa reduïda en els següents serveis de transport públic que operen a la zona tarifària 1 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona:

 • Línies d'autobusos metropolitans de TMB.
 • Línies d'autobusos metropolitans de les següents empreses concessionàries de l'AMB, dins la zona tarifària 1:  TUSGSAL, BAIXBUS (Mohn, Oliveras i Rosanbus), SOLER I SAURET (línies urbanes de Sant Feliu, Esplubus, JustTram i JustMetro), AUTHOSA, UTE Hispano Igualadina, SL-Empresa Monforte, SA-Castromil, SA (Línia 88) i TCC2 (PR4).
 • Ferrocarrils de la Generalitat (dins la zona tarifària 1).
 • Metro.
 • Trambaix.
 • Trambesòs.
 • Funicular de Montjuïc.
En queden excloses les línies singulars Aerobús, telefèrics, funicular Tibidabo, Tramvia Blau, Bus Turístic, Barcelona City Tour i serveis especials.

Zona tarifària 1


A qui va dirigit

A les persones que reuneixin els requisits empadronades als següents municipis: Badalona, Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, l'Hospitalet de Llobregat, Molins de Rei, Montcada i Reixac, Montgat, el Papiol, el Prat de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Santa Coloma de Gramenet, Tiana, Torrelles de Llobregat i Viladecans.


Terminis

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.


Requisits

Estar empadronat en un dels municipis de l'annex 1 de l'ordenança, excepte Barcelona (vegeu la llista de l'apartat A qui va dirigit).

Nivell d'ingressos econòmics:

 • Per tenir dret a la targeta rosa metropolitana que permet viatjar gratuïtament, cal tenir uns ingressos econòmics per a tots els conceptes (pensions, ajudes, rendes, etc.) no superiors a 8.699,46 €.
 • Per tenir dret al carnet rosa metropolità (targeta rosa metropolitana de tarifa reduïda), que permet viatjar amb tarifa reduïda, cal tenir uns ingressos econòmics per a tots els conceptes (pensions, ajudes, rendes, etc.) no superiors a 17.398,92 €.
Els ingressos del sol·licitant són el resultat de dividir els ingressos conjunts de la unitat familiar a la qual pertany el sol·licitant entre el seu nombre de membres. Es consideren membres de la unitat familiar els dos cònjuges i els fills menors de 18 anys.

Ser major de 65 anys (o menor de 65 segons el municipi) o estar en possessió del certificat de reconeixement de la discapacitat de l'ICASS (Institut Català d´Assistència i Serveis Socials) de la Generalitat de Catalunya.

El certificat de l'ICASS es pot sol·licitar al Centre d'Atenció a Disminuïts (CAD) que li correspongui. Per a més informació sobre el certificat es pot trucar al telèfon 012 del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

TAULA D'EDATS A PARTIR DE LES QUALS ES POT SOL·LICITAR LA TARGETA ROSA (PER MUNCIPI)
EDAT MUNICIPIS
60 anys Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Sant Adrià de Besòs i l'Hospitalet de Llobregat
61 anys Viladecans
62 anys Badalona, Esplugues de Llobregat, Montgat, Sant Boi de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Santa Coloma de Gramenet i Tiana
63 anys Gavà
65 anys Cerdanyola del Vallès, Molins de Rei, Montcada i Reixac, el Papiol, el Prat de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló i Torrelles de Llobregat.


Avisos

Per utilitzar el carnet rosa metropolità de tarifa reduïda cal comprar la Targeta T-4, vàlida per a tota la xarxa de transports públics integrada a la zona tarifària 1. Permet fer transbordament entre els diferents serveis de transport públic, dins la zona tarifària 1.

En cas de pèrdua o robatori, cal posar-se en contacte amb el telèfon gratuït d'informació 900 70 00 77 (de dilluns a divendres, de 9 a 14 h). La fabricació de la targeta perduda o robada té un cost d'emissió i gestió que correspon al preu anual de la targeta.

Puja

Taxes

La targeta rosa metropolitana gratuïta té, actualment, un cost inicial de 6,96 €/any i es renova anualment.

La Targeta rosa metropolitana de tarifa reduïda actualment no té cap cost i es renova cada tres anys. És una targeta acreditativa que permet comprar les targetes T-4, les quals permeten validar el bitllet de transport en cada trajecte realitzat en la xarxa de transport públic de la zona tarifària 1 del sistema integrat (permet transbordament).

Puja

Enllaços relacionats

Puja

Tràmits i formularis

Presencial

Els interessats han de dirigir-se a les oficines d'atenció ciutadana del seu ajuntament, on els facilitaran el formulari de sol·licitud, emplenar-lo i adjuntar la documentació necessària.

Documentació:

 • Imprès de sol·licitud omplert i signat (facilitat en les dependències municipals).
 • DNI.
 • Padró.
 • Última declaració de renda.
 • Certificat de la Seguretat Social.
 • Acreditació de la condició de persona amb discapacitat (Certificat de reconeixement de discapacitat expedit per l'ICASS), si es tracta de persones discapacitades menors de 60 anys.
En cas que se li sol·liciti aportar informació addicional a l'Àrea Metropolitana per la gestió de la seva sol·licitud podeu lliurar la documentació fent servir el sobre resposta que podeu descarregar en el següent enllaç:

Sobre resposta

El pagament es pot fer efectiu en qualsevol de les 2.393 oficines de Correus (aquest servei té un cost fix d'1,95 euros).

Puja

Resposta de l'Administració

Un cop acceptada la sol·licitud, el beneficiari rebrà la targeta rosa en un termini màxim de 45 a 50 dies.

Puja

Prova: $provaURL