Inscripció als exàmens per obtenir la credencial professional de conductor/a de taxis

Tornar

Per poder conduir un taxi a l'àrea metropolitana de Barcelona cal obtenir la credencial professional de taxista que atorga l'Institut Metropolità del Taxi.
Aquest tràmit us permet sol·licitar la inscripció a l'examen per obtenir aquesta credencial

Estat:
En termini
Tema:
Taxi
Subtema:
Titulars i conductors
Responsable AMB:
Institut Metropolità del Taxi

Informació prèvia

Descripció

Per poder conduir un taxi a l'àrea metropolitana de Barcelona cal obtenir la credencial professional de taxista que atorga l'Institut Metropolità del Taxi.

Aquesta credencial s'obté mitjançant l'acreditació del compliment dels requisits i la superació de les proves definides una vegada abonada la taxa corresponent.


A qui va dirigit

A tots els aspirants a taxista.


Terminis

Es pot sol·licitar la inscripció en els terminis establerts al calendari d'exàmens.

Una vegada finalitzat el període d'inscripció, el termini per publicar la llista definitiva de persones admeses a l'examen és de 10 dies.


Requisits

Per poder fer la inscripció, s'han de complir els requisits que estableix la normativa i:

  • Emplenar una instància en el període d'inscripció i adjuntar-hi el formulari d'inscripció i la documentació de l'aspirant que acrediti els requisits.
  • Pagar la taxa corresponent i enviar la còpia de pagament corresponent. 

Més informació sobre l'examen per obtenir la credencial

Puja

Taxes

Per poder-se inscriure a l'examen per obtenir la credencial de taxista, caldrà pagar la taxa completa, que dona dret a la realització de dos exàmens consecutius, als quals ja s'estarà inscrit automàticament.

Si no s'aproven els dos primers exàmens, caldrà tornar-s'hi a inscriure i pagar la taxa del tercer examen. En cas que no se superi la prova en les tres convocatòries consecutives, s'haurà de tornar a pagar la taxa completa.
 

Concepte Quota general Quota especial*
Taxa completa (inclolu el primer i segon examen consecutius) 121 € 40 €
Tercer examen 40 € 13 €

*Les quotes especials s'apliquen a persones aturades més grans de 45 anys inscrites a les oficines de l'INEM per un termini superior a 1 any (de manera continuada) i que han exhaurit la prestació d'atur.

Com es paga?
Una vegada rebuda la sol·licitud d'inscripció per via telemàtica, es generarà la taxa corresponent, la qual s'ha d'enviar a l'adreça electrònica que s'hagi comunicat. Abans que finalitzi el període d'inscripcions, s'haurà de transmetre la còpia del pagament de la taxa al correu electrònic següent: formacioimet@amb.cat 

Es pot pagar a les entitats bancàries següents: CaixaBank, BBVA i Banc de Sabadell.

Puja

Tràmits i formularis

En línia

Tots els tràmits s'han de fer telemàticament, d'acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 

  • Per fer la inscripció cal emplenar una instància electrònica en el període d'inscripció amb l'assumpte "INSCRIPCIÓ EXÀMENS" i adjuntar-hi la documentació següent:
a. Formulari d'inscripció a la convocatòria d'exàmens.
b. Còpia del DNI/NIE (ambdues cares).
c. Còpia del carnet de conduir (ambdues cares).
d. En cas de tenir un carnet de conduir de tipus B: còpia del certificat psicofísic del Grup 2, que es pot obtenir en qualsevol dels centres de revisions mèdiques habilitats per la DGT (ambdues cares).
e. En cas de ser un aspirant amb NIE: còpia de la documentació acreditativa del nivell d'idioma d'acord amb els requisits lingüístics.
f. Si fa més d'un any que s'està a l'atur i no es rep prestació contributiva: còpia de la documentació acreditativa de la situació laboral i prestacions.
  • Una vegada rebuda la sol·licitud d'inscripció per via telemàtica, es generarà la taxa corresponent, la qual es comunicarà a l'adreça electrònica de l'aspirant, que haurà d'enviar la còpia del pagament de la taxa al correu electrònic formacioimet@amb.cat abans que finalitzi el període d'inscripcions.
La taxa es pot pagar a les entitats bancàries següents: CaixaBank, BBVA i Banc de Sabadell.


El formulari d'inscripció a l'examen conté tota la informació relativa al tràmit administratiu.

Sol·licitud en línia a través d'instàncies (recordeu posar-hi com a assumpte "inscripció exàmens"). 

Resposta de l'Administració

Sentit del silenci administratiu: negatiu.

Puja