Informació pública de l'aprovació inicial del PMMU

Tornar

Espai per a la presentació de suggeriments i al·legacions a l'aprovació inicial del Pla metropolità de mobilitat urbana (PMMU) amb indicació de la identitat de qui els presenta.

Estat:
Fora de termini
Tema:
Mobilitat
Responsable AMB:
Direcció de l'Àrea de Mobilitat i Transport

Presentació al·legacions i suggeriments En línia

Registre

Descripció

El PMMU va ser aprovat inicialment en el ple del Consell Metropolità del 26 de març de 2019.

El PMMU és l'instrument de planificació i programació de polítiques i línies d'actuació sobre mobilitat que l'AMB preveu impulsar i executar en els propers sis anys (2019-2024), en col·laboració amb els ajuntaments metropolitans i les administracions competents. Va ser presentat als agents econòmics i socials el passat dimecres 20 de març, en el VI Consell de la Mobilitat. El pla recull 102 mesures per millorar la mobilitat metropolitana.

El PMMU dibuixa un model de mobilitat metropolitana futura fonamentat en quatre pilars estratègics (mobilitat saludable, sostenible, eficient i equitativa) i els seus objectius estan alineats amb els establerts al Pla clima i energia 2030 de l'AMB, amb l'Acord de París sobre canvi climàtic i amb els Objectius de desenvolupament sostenible de l'ONU.

Terminis

S'ha obert el termini d'informació pública fins el 30 de setembre de 2019, mitjançant la publicació de l'anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en un diari de gran difusió, a fi que les persones i organitzacions puguin formular al·legacions, propostes i suggeriments.

Puja