Donar de baixa un vehicle autotaxi que es troba fora de l'àrea metropolitana de Barcelona

Tornar

El vehicle es pot donar de baixa per substituir-lo voluntàriament o per avaria o sinistre.

Estat:
En termini
Tema:
Taxi
Subtema:
Vehicles
Responsable AMB:
Institut Metropolità del Taxi

Informació prèvia

Descripció

El titular o administrador d'una llicència de taxi pot donar de baixa un vehicle per  raons diverses.

Per poder fer la baixa del vehicle, el titular haurà de treure tots els elements i els distintius del servei de taxi:

 • Esborrar les calques de les portes i del capó
 • Treure el taxímetre, la impressora, el mòdul i l'equip de seguretat.
 • Treure les plaques SP
 • Treure la resta de distintius (placa identificativa, adhesiu de tarifes, adhesiu de publicitat, etc.)

I, portarà el vehicle a la ITV de Badalona o a la de Sant Just per fer la baixa com a autotaxi.

En cas de sinistre total del vehicle dins l'àmbit de l'àmbit de l'àrea metropolitana de Barcelona es podrà sol·licitar la baixa del vehicle per part d'un inspector de l'IMET.

Quan el vehicle estigui fora del territori de l'àrea metropolitana de Barcelona i no es pugui traslladar fins a les estacions d'ITV de Badalona o Sant Just Desvern es podrà procedir de la següent manera:

 • Fer fotografies del vehicle de totes les cares on s'apreciï la matrícula (cara frontal i posterior) i on es vegi l'esborrat de les calques de les portes.
 • Fer una fotografia on es vegi que el vehicle està desproveït del taxímetre i del mòdul.
 • Presentar a l'IMET un certificat emès per la Guàrdia Civil, els Mossos d'Esquadra o una acta aixecada per notari, on consti el text següent:

El vehicle d'autotaxi, matrícula ______, amb número de bastidor _________,   està desproveït dels elements i distintius del  servei d'autotaxi:

 • Calques portes lateral i capó
 • Taxímetre
 • Impressora
 • Mòdul
 • Equip de seguretat
 • Plaques SP
 • Distintius diversos del servei (placa identificativa, adhesiu tarifes, adhesiu publicitat...).

Aquest document ha d'anar acompanyat de les fotografies esmentades anteriorment.


A qui va dirigit

Als titulars o administradors de les llicències.


Terminis

Es pot fer en qualsevol moment.

Puja

Tràmits i formularis

Presencial

El titular o administrador de la llicència ha de sol·licitar a l'Institut Metropolità del Taxi la baixa del vehicle autotaxi aplicat a la llicència.Per aquest motiu:

 • Ha de presentar una instància en què consti que el vehicle ha estat desproveït del elements i distintius del servei de taxi, juntament  amb les fotografies, d'acord amb la descripcióde l'apartat Informació Prèvia. 

L'IMET farà la baixa d'ofici. 

Més informació:
Tel. 93 223 51 51 (Oficina Tècnica)

Puja

Resposta de l'administració

La baixa és efectiva des del moment en què que el titular ho sol·licita.

Puja