Autoliquidació mensual de la TMTR per a companyies subministradores d'aigua a l'àmbit metropolità

Tornar

Aquest tràmit està dirigit, exclusivament, a les entitats subministradores d'aigua perquè autoliquidin la Taxa metropolitana de tractament i disposició de residus municipals (TMTR), de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Estat:
En termini
Tema:
Medi ambient
Subtema:
Residus
Sub-Subtema:
Taxa Metropolitana Tractament Residus
Responsable AMB:
Servei de Tresoreria

Informació prèvia

Descripció

La TMTR contribueix a la correcta gestió i tractament dels residus municipals mitjançant les diferents instal·lacions i sistemes metropolitans com el reciclatge, la valorització, etc. d'acord amb la legislació vigent.

Mitjançant aquest tràmit i el formulari corresponent, les companyies subministradores d'aigua a l'àmbit metropolità poden presentar la declaració mensual de facturació y autoliquidació dels imports repercutits en concepte de TMTR a les factures de l'aigua.


A qui va dirigit

A les següents entitats subministradores d'aigua:

  • Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A.
  • Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A.
  • Aigües de Sant Vicenç dels Horts.
  • Aqualia gestión integral del agua, S.A.
  • Aigües del Prat, S.A.
  • Companyia General d'Aigües de Catalunya, S.A.
  • Aigües de Castellbisbal, empresa mixta, S.L.
  • Companyia d'Aigües de Sabadell, S.A.


Terminis

S'ha de presentar mensualment, entre els dies 1 i 20 del mes posterior sobre el que es practica l'autoliquidació.

La declaració i autoliquidació del mes de juliol podrà presentar-se també entre el dies 1 i 20 de setembre.


Requisits

És imprescindible disposar de signatura electrònica per validar el formulari associat a aquest tràmit.

Puja

Tràmits i formularis

Presencial

Les companyies subministradores d'aigua han de descarregar el formulari proporcionat en aquesta pàgina.

Un cop emplenades les dades de la declaració mensual de facturació i autoliquidació, llegir i acceptar les condicions del tractament de dades personals.

A continuació, generar la carta de pagament, i enviar l'exemplar del formulari per a l'AMB al Servei de Tresoreria de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
És imprescindible signar electrònicament el formulari abans de presentar-lo.

Es pot enviar per correu electrònic a: lopezf@amb.cat

O presentar-lo per qualsevol dels procediments previstos a l'article 38, 4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim jurídic de de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu.

Si es fa en persona: a les oficines de l'AMB (C. 62, núm. 16-18, Zona Franca, Barcelona).

En qualsevol cas, el formulari s'ha de validar amb signatura electrònica.

Pagament:

L'ingrés de l'autoliquidació es podrà efectuar amb la carta de pagament a les oficines de les entitats CaixaBank, Catalunya Bank, i Banc Sabadell o mitjançant els seus serveis de banca electrònica.

Puja

Resposta de l'Administració

Aquest sistema no comporta resposta explícita de l'Administració, sempre que s'acompleixin les condicions establertes en la seva regulació.

Puja