Al·legacions al document de l'aprovació inicial del Pla director urbanístic metropolità

Tornar
Estat:
Fora de termini
Tema:
Territori
Responsable AMB:
Servei de Redacció del Pla director

Presentar al·legacions En línia

Registre

Descripció

Mitjançat aquest tràmit podeu presentar una al·legació sobre el document d'aprovació inicial del Pla director urbanístic metropolità.

A qui va dirigit

A qualsevol persona física o jurídica interessada.

Terminis

Fins el 29 de desembre de 2023.

Puja

Normativa

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

Llei 31/2010 de 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
 

Puja

Enllaços relacionats

Puja