67/15 - TRAMITACIÓ TELEMÀTICA D'ALTES I BAIXES DE CONDUCTORS DEL SERVEI DEL TAXI I MANTENIMENT DEL VECTOR DE REPRESENTACIONS

Tornar
Tipus de procediment:
Negociat sense publicitat
Tipus de contracte:
Serveis
Pressupost:
31.404,96 € sense IVA
Entitat adjudicadora:
Institut Metropolità del Taxi
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici B, planta 1, Zona Franca, 08040 Barcelona, imetinfo@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Adjudicatari:
OESIA NETWORKS, SL
Import adjudicació:
31.227,87 € sense IVA

Data formalització del contracte:

20.07.15