901088/17 - Manteniment de l'aplicació de Geomèdia.

Tornar
Tipus de procediment:
Negociat sense publicitat
Tipus de contracte:
Subministrament
Pressupost:
1.725,12 € sense IVA
Entitat adjudicadora:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Adjudicatari:
INTERGRAPH ESPAÑA, SA
Import adjudicació:
1.725,12 € sense IVA

Documentació associada:

Data formalització del contracte:

28.11.17