77/16 - DIRECCIÓ D'OBRA DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL SECTOR "LES GUARDIOLES" FASE 1, SUBFASE 1.2 DE MOLINS DE REI

Tornar
Tipus de procediment:
Negociat sense publicitat
Tipus de contracte:
Serveis
Pressupost:
84.645,25 € sense IVA
Entitat adjudicadora:
Institut Metropolità de Promoció del Sòl
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 4, Zona Franca, 08040 Barcelona, impsol@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Servei jurídic i administratiu
Adjudicatari:
TADEC, SLP
Import adjudicació:
65.600,07 € sense IVA


Data formalització del contracte:

11.07.16