Exp. 901315-16 - Treballs de redacció del projecte i estudi de seguretat i salut de la reurbanització de l'av. dels Banys, al terme municipal de Castelldefels.

Tornar
Tipus de procediment:
Obert
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de tramitació:
Ordinària
Entitat adjudicadora:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lloc d'execució:
veure plecs
Termini d'execució:
3,5 mesos
Pressupost de licitació:
26.949,27 € sense IVA

Data de l'última modificació 03.08.2017 / 12:33

Publicació de la formalització del contracte

Subscriure's a aquest procediment

Convocatòria de licitació

Criteris de valoració de les ofertes:
Vegeu plec
Divisió per lots i números:
$estat_convocatoria.obj_contracte_blocRev1.obj_contracte_lots.getData()

Garanties exigides

Provisional:
No es requereix
Definitiva:
5% del pressupost d'adjudicació

Classificació/Solvència

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
Vegeu plec

Documentació i informació

Obtenció de la documentació i la informació:
Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Dependència que tramita:
Contractació
Data límit d'obtenció de documentació i informació:
08.03.17

Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació

Data límit de presentació:
08.03.17 11:00
Documentació a presentar:
Vegeu plec
Lloc de presentació:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 2, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta:
2 mesos
Admisió de variants:
Vegeu plec

Despeses de publicitat

A càrrec de l'adjudicatari

Publicació a diaris oficials

Butlletí Oficial de la Província:
Data de publicació:
21.02.17
Anunci:
http://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&02/022017002479.pdf&1

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Obertura Sobre núm. 2:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
23.03.17 12:30
Obertura Sobre núm. 3:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
16.05.17 11:30

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151

Obertura Sobre núm. 2

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
23.03.17 12:30

Obertura Sobre núm. 3

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
16.05.17 11:30

Altres informacions

Per a l'obertura dels sobres 2 i 3 s'avisarà oportunament al Perfil de Contractant de l'ÀMB.
Cal donar-se d'alta per rebre les corresponents actualitzacions.

Classificació i requeriment

Licitador millor classificat:
ARQUITECTURA AGRONOMIA, SLP
Documentació:

Adjudicació

Empresa adjudicatària:
ARQUITECTURA AGRONOMIA S.L.P.
Documentació:

Formalització de contracte

Empresa adjudicatària:
ARQUITECTURA AGRONOMIA S.L.P.
Data de formalització de contracte:
25.07.17

Renúncia desestimació