900560/17 - Redacció del projecte executiu i el projecte per a l'obtenció de la llicència ambiental de la millora de les instal·lacions esportives exteriors al complex esportiu de l'avinguda Tibidabo al municipi de Badia del Vallès.

Tornar

Avís

Avís:La documentació presentada en aquest procediment de les propostes amb el lema 3POOL i JOCS D'AIGUA, resten a la disposició dels interessats, a les dependències de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (Contractació c/ 62 nº 16-18 Edifici A 2ª planta, Zona Franca 08040 Barcelona), les quals podeu retirar per persona degudament autoritzada.

Tipus de procediment:
Obert
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de tramitació:
Ordinària
Entitat adjudicadora:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lloc d'execució:
en les dependències del contractista i puntualment en les oficines de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
Termini d'execució:
4 mesos
Pressupost de licitació:
49.792,0 € sense IVA

Data de l'última modificació 23.03.2018 / 15:22

Publicació de la formalització del contracte

Subscriure's a aquest procediment

Convocatòria de licitació

Criteris de valoració de les ofertes:
Vegeu plec
Divisió per lots i números:
$estat_convocatoria.obj_contracte_blocRev1.obj_contracte_lots.getData()

Garanties exigides

Definitiva:
5% del pressupost d'adjudicació

Classificació/Solvència

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
Vegeu plec

Documentació i informació

Obtenció de la documentació i la informació:
Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Dependència que tramita:
Contractació
Data límit d'obtenció de documentació i informació:
12.09.17

Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació

Data límit de presentació:
04.10.17 11:00
Documentació a presentar:
Vegeu plec
Lloc de presentació:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 2, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta:
2 mesos
Admisió de variants:
Vegeu plec

Informació addicional

Les propostes hauran de ser anònimes, s'hauran de presentar amb un lema, veure clàusules 12 i 13 del plec de clàusules administratives particulars.

Publicació BOPB data 19/09/2017 nou termini de presentació ofertes

Despeses de publicitat

A càrrec de l'adjudicatari

Publicació a diaris oficials

Butlletí Oficial de la Província:
Data de publicació:
10.07.17
Anunci:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&07/022017013123.pdf&1

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Obertura Sobre núm. 2:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7 (Sobre 2-Oferta econòmica)
Data i hora d'obertura:
23.11.17 12:30
Obertura Sobre núm. 3:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7 (Sobre 3- Documentació administrativa)
Data i hora d'obertura:
23.11.17 12:30

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151

Obertura Sobre núm. 2

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7 (Sobre 2-Oferta econòmica)
Data i hora d'obertura:
23.11.17 12:30

Obertura Sobre núm. 3

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7 (Sobre 3- Documentació administrativa)
Data i hora d'obertura:
23.11.17 12:30

Classificació i requeriment

Licitador millor classificat:
VICTORIA FIOL DURAN
Documentació:

Adjudicació

Empresa adjudicatària:
VICTORIA FIOL DURAN
Documentació:

Formalització de contracte

Empresa adjudicatària:
VICTORIA FIOL DURAN
Data de formalització de contracte:
20.03.18

Renúncia desestimació