901259/17 - OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA URBANITZACIÓ DELS CARRERS TORTOSA I GIRONA, ENTRE RIBAS DE FRESER I DE L'AVIACIÓ, AL TERME MUNICIPAL DEL PRAT DE LLOBREGAT

Tornar
Tipus de procediment:
Obert
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de tramitació:
Ordinària
Entitat adjudicadora:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lloc d'execució:
El Prat de Llobregat
Termini d'execució:
6 mesos
Pressupost de licitació:
973.080,12 € sense IVA

Atenció!

S'està consultant una versió obsoleta.
Consultant versió 1.1 (versió actual 1.3)

Data de la modificació 05.03.2018 / 15:09

Publicació data obertura sobre núm. 3

Subscriure's a aquest procediment

Convocatòria de licitació

Criteris de valoració de les ofertes:
Vegeu plec
Divisió per lots i números:
$estat_convocatoria.obj_contracte_blocRev1.obj_contracte_lots.getData()

Garanties exigides

Provisional:
3% del pressupost de licitació
Definitiva:
5% del pressupost d'adjudicació

Classificació/Solvència

Grup:
G) Vials i pistes
Subgrup:
6. Obres vials sense qualificació específica
Categoria:
Categoria 4
Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
Vegeu plec

Documentació i informació

Obtenció de la documentació i la informació:
Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Dependència que tramita:
Contractació

Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació

Data límit de presentació:
31.01.18 11:00
Documentació a presentar:
Vegeu plec
Lloc de presentació:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 2, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta:
2 mesos
Admisió de variants:
Vegeu plec

Despeses de publicitat

A càrrec de l'adjudicatari

Publicació a diaris oficials

Butlletí Oficial de la Província:
Data de publicació:
05.01.18
Anunci:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2018&01/022017025666.pdf&1

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Obertura Sobre núm. 2:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
08.02.18 12:30
Obertura Sobre núm. 3:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
15.03.18 12:30

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151

Obertura Sobre núm. 2

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
08.02.18 12:30

Obertura Sobre núm. 3

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
15.03.18 12:30

Altres informacions

Pel que fa a la data d'obertura del sobres 2 i 3 s'avisarà oportunament en el Perfil de Contractant d'aqu

Classificació i requeriment

Adjudicació

Formalització de contracte

Renúncia desestimació