38/17 - Licitació del servei de concertació de pòlisses de crèdit per l'adquisició i/o urbanització de sòl al sector PISA al municipi de Cornellà de Llobregat

Tornar
Tipus de procediment:
Obert
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de tramitació:
Ordinària
Entitat adjudicadora:
Institut Metropolità de Promoció del Sòl
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 4, Zona Franca, 08040 Barcelona, impsol@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lloc d'execució:
IMPSOL
Pressupost de licitació:
3.353.897,33 € sense IVA

Convocatòria de licitació

Criteris de valoració de les ofertes:
Vegeu plec
Divisió per lots i números:
$estat_convocatoria.obj_contracte_blocRev1.obj_contracte_lots.getData()

Garanties exigides

Provisional:
No es requereix
Definitiva:
No es requereix

Classificació/Solvència

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
Vegeu plec

Documentació i informació

Obtenció de la documentació i la informació:
Entitat:
Institut Metropolità de Promoció del Sòl
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 4, Zona Franca, 08040 Barcelona, impsol@amb.cat, Tel. 932235151
Dependència que tramita:
Contractació
Data límit d'obtenció de documentació i informació:
28.04.17
Documentació associada:

Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació

Data límit de presentació:
28.04.17 12:00
Documentació a presentar:
Vegeu plec
Lloc de presentació:
Institut Metropolità de Promoció del Sòl
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 4, Zona Franca, 08040 Barcelona, impsol@amb.cat, Tel. 932235151
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta:
2 mesos
Admisió de variants:
Vegeu plec

Informació addicional

El pressupost total de la despesa d'aquest contracte serà ofertat per les Entitats Financeres en la seva pròpia oferta.

Despeses de publicitat

A càrrec de l'adjudicatari

Publicació a diaris oficials

Butlletí Oficial de la Província:
Data de publicació:
07.04.17
Anunci:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&04/022017006444.pdf&1

Obertura i valoració

Obertura Sobre núm. 2:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Obertura Sobre núm. 3:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
L'obertura del sobre núm. 3 s'avisarà oportunament en aquest perfil de contractant

Obertura i valoració

Obertura Sobre núm. 2

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7

Obertura Sobre núm. 3

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
L'obertura del sobre núm. 3 s'avisarà oportunament en aquest perfil de contractant

Classificació i requeriment

Adjudicació

Empresa adjudicatària:
CAIXABANK, SA
Documentació:

Formalització de contracte

Empresa adjudicatària:
CAIXABANK, SA

Renúncia desestimació