198/16 - Concurs d'idees per a la redacció de la modificació del Pla General Metropolità i el projecte d'urbanització al Sector Eix Bruc (àmbit Sant Pasqual) del municipi de Santa Coloma de Gramenet, que ha de servir de base per a la prestació de serveis d'assistència tècnica a l'IMPSOL i una proposta esquemàtica, d'edificació en les unitats edificatòries delimitades dins de l'àmbit

Tornar

Avís

PUBLICACIÓ DE LA RELACIÓ DE GUANYADORS I FINALISTES. (Veure apartat "Documentació i informació). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PUBLICACIÓ DE LES PROPOSTES GRÀFIQUES DELS 11 FINALISTES (Veure apartat "Documentació i informació). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ANUNCI DE LA DECISIÓ DEL JURAT DELS EQUIPS GUANYADORS DEL CONCURS D'IDEES SECTOR "EIX BRUC" – SANTA COLOMA DE GRAMENET- ACTE PÚBLIC Dia: 21 de juliol de 2017 Hora: 13:00h Lloc: Sala d'actes del Centre d'Art Contemporani de can Sisteré. Carrer Sant Carles s/n (Al costat de plaça de la Vila). Santa Coloma de Gramenet Metro L1. Parada Santa Coloma. Es procedirà a la lectura de l'Acta número 4 del Jurat i s'anunciaran els Lemes guanyadors del Concurs amb la posterior obertura del sobre 2.2 "IDENTIFICACIÓ DE L'AUTORIA-LEMA". Així mateix, s'anunciaran els finalistes. S'exposaran les propostes finalistes presentades.

Tipus de procediment:
Obert
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de tramitació:
Ordinària
Entitat adjudicadora:
Institut Metropolità de Promoció del Sòl
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 4, Zona Franca, 08040 Barcelona, impsol@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lloc d'execució:
Dependències del contractista
Termini d'execució:
MPGM 4 mesos, Projecte d'urbanització 4 mesos i Projecte d'edificació 9 mesos
Pressupost de licitació:
79.380,75 € sense IVA

Data de l'última modificació 24.07.2017 / 12:48

Publicació de la relació de guanyadors i finalistes

Subscriure's a aquest procediment

Convocatòria de licitació

Criteris de valoració de les ofertes:
Vegeu plec
Divisió per lots i números:
no

Garanties exigides

Provisional:
No es requereix
Definitiva:
5% del pressupost d'adjudicació

Classificació/Solvència

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
Vegeu plec

Documentació i informació

Obtenció de la documentació i la informació:
Entitat:
Institut Metropolità de Promoció del Sòl
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 4, Zona Franca, 08040 Barcelona, impsol@amb.cat, Tel. 932235151
Dependència que tramita:
Contractació
Data límit d'obtenció de documentació i informació:
12.01.17

Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació

Data límit de presentació:
12.01.17 13:00
Documentació a presentar:
Vegeu plec
Lloc de presentació:
Institut Metropolità de Promoció del Sòl
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 4, Zona Franca, 08040 Barcelona, impsol@amb.cat, Tel. 932235151
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta:
2 mesos
Admisió de variants:
Vegeu plec

Informació addicional

Publicació de l'Acta núm. 3 del Jurat.   Llistat de Lemes Finalistes del Concurs d'idees d'arquitectes al Sector "Eix Bruc". Santa Coloma de Gramenet".

- S'atorga als Finalistes un termini de 30 dies naturals per a la presentació del Sobre 3 (Proposta Tècnica) amb el mateix Lema".
- Data màxima de presentació:  1 de juny de 2017
- Hora: 12h"
- Lloc: A la seu de l'IMPSOL carrer 16-18 planta 4ª -Servei Jurídic Administratiu- Zona Franca (08040 Barcelona)

Despeses de publicitat

A càrrec de l'adjudicatari

Obertura i valoració

Entitat:
Institut Metropolità de Promoció del Sòl
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 4, Zona Franca, 08040 Barcelona, impsol@amb.cat, Tel. 932235151
Obertura Sobre núm. 2:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7. S'avisarà oportunament del dia en aquest perfil del contractant.
Obertura Sobre núm. 3:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
L'obertura del sobre núm. 3 s'avisarà oportunament en aquest perfil de contractant

Obertura i valoració

Entitat:
Institut Metropolità de Promoció del Sòl
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 4, Zona Franca, 08040 Barcelona, impsol@amb.cat, Tel. 932235151

Obertura Sobre núm. 2

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7. S'avisarà oportunament del dia en aquest perfil del contractant.

Obertura Sobre núm. 3

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
L'obertura del sobre núm. 3 s'avisarà oportunament en aquest perfil de contractant

Altres informacions

ACTE PÚBLIC
Dia 21 de juliol de 2017
Hora 13:00h
Lloc:      Sala d'actes del Centre d'Art Contemporani de can Sisteré.
Carrer Sant Carles s/n (Al costat de plaça de la Vila).  Santa Coloma de Gramenet
Metro L1. Parada Santa Coloma.

Es procedirà a la lectura de l'Acta número 4 del Jurat i s'anunciaran els Lemes guanyadors del Concurs amb la posterior obertura del sobre 2.2 "IDENTIFICACIÓ DE L'AUTORIA-LEMA".
Així mateix, s'anunciaran els finalistes.
S'exposaran les propostes finalistes presentades.

Classificació i requeriment

Adjudicació

Formalització de contracte

Renúncia desestimació