187/16 - Concurs d'idees amb intervenció de jurat per a la redacció del projecte d'un edifici d'habitatges amb protecció oficial, local comercial i equipaments a l'àmbit "Cinema Pisa" en el municipi de Cornellà de Llobregat

Tornar

Avís

Publicació Acta 4, relació guanyadors i finalistes i Propostes a "Documentació associada" de la pestanya "Convocatòria de licitació"

Tipus de procediment:
Obert
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de tramitació:
Ordinària
Entitat adjudicadora:
Institut Metropolità de Promoció del Sòl
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 4, Zona Franca, 08040 Barcelona, impsol@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lloc d'execució:
Dependències del contractista
Termini d'execució:
Avantprojecte: 1 mes - Projecte Bàsic: 2 mesos - Projecte Executiu: 3 mesos - Direcció d'Obres: la pròpia de les obres (estimat 24 mesos) - Fase Postvenda: la pròpia del termini de garantia (estimat 24 mesos)
Pressupost de licitació:
873.916,97 € sense IVA

Data de l'última modificació 20.03.2018 / 11:03

Publicació de la formalització del contracte

Subscriure's a aquest procediment

Convocatòria de licitació

Criteris de valoració de les ofertes:
Vegeu plec
Divisió per lots i números:
vegeu plecs

Garanties exigides

Provisional:
No es requereix
Definitiva:
5% del pressupost d'adjudicació

Classificació/Solvència

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
Vegeu plec

Documentació i informació

Obtenció de la documentació i la informació:
Entitat:
Institut Metropolità de Promoció del Sòl
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 4, Zona Franca, 08040 Barcelona, impsol@amb.cat, Tel. 932235151
Dependència que tramita:
Contractació
Data límit d'obtenció de documentació i informació:
10.04.17

Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació

Data límit de presentació:
10.04.17 12:00
Documentació a presentar:
Vegeu plec
Lloc de presentació:
Institut Metropolità de Promoció del Sòl
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 4, Zona Franca, 08040 Barcelona, impsol@amb.cat, Tel. 932235151
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta:
2 mesos
Admisió de variants:
Vegeu plec

Despeses de publicitat

A càrrec de l'adjudicatari

Publicació a diaris oficials

Butlletí Oficial de la Província:
Data de publicació:
08.03.17
Anunci:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&03/022017003782.pdf&1

Obertura i valoració

Entitat:
Institut Metropolità de Promoció del Sòl
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 4, Zona Franca, 08040 Barcelona, impsol@amb.cat, Tel. 932235151
Obertura Sobre núm. 2:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7, el dia es publicarà oportunament en aquest perfil del contractant.
Obertura Sobre núm. 3:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
L'obertura del sobre núm. 3 s'avisarà oportunament en aquest perfil de contractant

Obertura i valoració

Entitat:
Institut Metropolità de Promoció del Sòl
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 4, Zona Franca, 08040 Barcelona, impsol@amb.cat, Tel. 932235151

Obertura Sobre núm. 2

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7, el dia es publicarà oportunament en aquest perfil del contractant.

Obertura Sobre núm. 3

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
L'obertura del sobre núm. 3 s'avisarà oportunament en aquest perfil de contractant

Altres informacions

L'anunci de licitació es va trametre al Diari Oficial de la Unió Europea el 2 de març de 2017

Classificació i requeriment

Adjudicació

Empresa adjudicatària:
PERIS-TORAL ARQUITECTES, SCPP
Documentació:

Formalització de contracte

Empresa adjudicatària:
PERIS-TORAL ARQUITECTES, SCPP
Data de formalització de contracte:
24.11.17

Renúncia desestimació