901379/16 - Auditories externes 2017-2020 el sistema de gestió de qualitat i medi ambient (SIGMA) de l'Àrea Metropolitana de Barcelona segons les normes ISO 9001 I 14001

Tornar
Tipus de procediment:
Obert
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de tramitació:
Ordinària
Entitat adjudicadora:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lloc d'execució:
Les auditories es faran a les oficines de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i en visites de camp en territori de l'Àrea Metropolitana de Barcelona en horari de 08:00 a 15:00 i de dilluns a divendres.
Termini d'execució:
Tindrà una durada de 3 anys comptadors a partir de la signatura del contracte
Pressupost de licitació:
38.250,00 € sense IVA

Data de l'última modificació 23.06.2017 / 14:20

Publicació de la formalització del contracte

Subscriure's a aquest procediment

Convocatòria de licitació

Criteris de valoració de les ofertes:
Vegeu plec
Divisió per lots i números:
$estat_convocatoria.obj_contracte_blocRev1.obj_contracte_lots.getData()

Garanties exigides

Provisional:
1.147,50 euros (3 % del pressupost de licitació Iva exclòs)
Definitiva:
5% del pressupost d'adjudicació

Classificació/Solvència

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
Vegeu plec

Documentació i informació

Obtenció de la documentació i la informació:
Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Dependència que tramita:
Contractació
Data límit d'obtenció de documentació i informació:
03.03.17
Documentació associada:

Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació

Data límit de presentació:
03.03.17 11:00
Documentació a presentar:
Vegeu plec
Lloc de presentació:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 2, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta:
2 mesos
Admisió de variants:
Vegeu plec

Despeses de publicitat

A càrrec de l'adjudicatari

Publicació a diaris oficials

Butlletí Oficial de la Província:
Data de publicació:
16.02.17
Anunci:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&02/022017002197.pdf&1

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Obertura Sobre núm. 2:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
14.03.17 11:30
Obertura Sobre núm. 3:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
L'obertura del sobre núm. 3 s'avisarà oportunament en aquest perfil de contractant

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151

Obertura Sobre núm. 2

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
14.03.17 11:30

Obertura Sobre núm. 3

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
L'obertura del sobre núm. 3 s'avisarà oportunament en aquest perfil de contractant

Classificació i requeriment

Licitador millor classificat:
BUREAU VERITAS IBERIA, SLU
Documentació:

Adjudicació

Empresa adjudicatària:
BUREAU VERITAS IBERIA, SLU
Documentació:

Formalització de contracte

Empresa adjudicatària:
BUREAU VERITAS IBERIA, SLU
Data de formalització de contracte:
16.06.17

Renúncia desestimació