Suport al desenvolupament d'una governança en xarxa a la regió metropolitana

El cas de l'Espai de Governança de la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona
decorativa
Tema:
Institut Metròpoli
Data de publicació:
Autor:
Marc Martí-Costa i Noel Sotelo Fernández

Espai de Governança de la CARM

Descarregar

Descripció

Aquest estudi aprofundeix en la comprensió sobre les xarxes de governança metropolitanes i les eines de gestió i seguiment a través d'un nou estudi de cas: l'espai de governança de la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona (CARM). Així, es vol conèixer en profunditat la missió corresponent a Alimentació Saludable del Compromís Metropolità, els elements que la constitueixen i la vinculació entre ells (reptes, objectius, palanques, vectors, projectes...), i l’espai de referència seleccionat (actors, funcions, objectius, funcionament...).

Autor:
Marc Martí-Costa i Noel Sotelo Fernández
Data de publicació:
22/12/2023
Idiomes disponibles:
Català
Enllaços relacionats