Pautes i models de localització de l'activitat econòmica al territori metropolità

Pautes i models
Tema:
Economia regional i urbana, Institut Metròpoli
Data de publicació:
Autor:
Vittorio Galletto (coord.), Sandra Aguilera, Marc Fíguls, Francesc Coll

Pautes i models

Descarregar

Descripció

L'objectiu de l'estudi és la caracterització de la població, l'activitat productiva, la configuració dels mercats de treball locals, el mercat laboral, la localització i caracterització de les empreses i la localització de la innovació a la regió metropolitana de Barcelona, amb especial atenció a la l'activitat que es desenvolupa en els polígons d'activitat econòmica.