Model econòmic-ecològic de xarxes de ciutats

Model econòmic-ecològic de xarxes de ciutats
Tema:
Medi ambient i territori
Data de publicació:
Autor:
Laboratori Metropolità d'Ecologia i Territori de Barcelona

Space-time Dynamics of Urban Systems from Satellite Images of Night Lighting. Economic Scenarios for European Metropolitan Regions

Descarregar

Descripció

Desenvolupament matemàtic i estadístic d'un autòmat cel·lular no estàndard per a simular la dinàmica espacio-temporal de sistemes urbans. Aplicació a les principals regions metropolitanes europees. Línia de treball integrada en l'estudi Model econòmic-ecològic de les xarxes de ciutats. Aplicació a l'àmbit metropolità.