Metròpoli i mecanismes de cooperació intermunicipal

Metròpoli i mecanismes de cooperació intermunicipal
Metròpoli i mecanismes de cooperació intermunicipal
Tema:
Governança i polítiques públiques
Data de publicació:
Autor:
Marc Martí-Costa, Roger Barres
Col·laboradors:
Francesc Coll, Marc Fíguls, Andreu Termes

Metròpoli i mecanismes de cooperació intermunicipal

Descarregar

Descripció

L'objectiu principal que es persegueix amb aquest estudi és aprofundir en el coneixement dels mecanismes de cooperació intermunicipals i el rol de l'AMB en aquests. Els objectius específics són els següents

  • Crear una base de dades sobre xarxes de municipis metropolitans segons formes organitzatives, temàtiques, actors i àmbits territorials.
  • Analitzar el paper de l'AMB en aquestes xarxes (centralitat, interconnexió, proximitat…) segons temàtiques, formes organitzatives i àmbits territorials.
  • Analitzar els instruments promoguts directament per l'AMB (agències, consorcis, plans i projectes…) i el rol dels municipis metropolitans en aquests.