Informe sobre les pautes territorials de victimització a l'AMB

Tornar

Enquesta de victimització de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, 2017

Informe sobre les pautes territorials de victimització a l'AMB
  • Tema: Convivència i seguretat urbana, IERMB
  • Data de publicació:
  • Autor: Carles González, Marta Murrià
  • Col·laboradors: Elisabet Queralt, Núria Ruiz, Francesc Coll
  • Informe sobre les pautes territorials de victimització a l'AMB

    Descarregar

Descripció

L'objectiu d'aquest treball consisteix en explorar els efectes de les mobilitats quotidianes (que contribueixen a la densificació i a la diversificació del territori metropolità, modificant les estructures d'oportunitat delictiva i el risc de victimització) sobre l'activitat delictiva que ha afectat la població metropolitana.