Informe sobre l'estat de la seguretat ciutadana

Enquesta de victimització de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, 2017
Informe sobre l'estat de la seguretat ciutadana
Tema:
Convivència i seguretat urbana, Institut Metròpoli
Data de publicació:
Autor:
Marta Murrià, Carles González
Col·laboradors:
Elisabet Queralt, Núria Ruiz, Francesc Coll

Informe sobre l'estat de la seguretat ciutadana

Descarregar

Descripció

El present informe ofereix l'explotació dels resultats de l'Enquesta de Victimització de l'Àrea Metropolitana de Barcelona de 2017 (EVAMB 2017). El document està estructurat en quatre grans capítols d'acord amb els objectius d'anàlisi de l'enquesta:
- La mesura de la victimització, els fets delictius i el comportament denunciador.
- L'opinió de la població sobre la policia.
- La construcció social de la seguretat.
- Els problemes al barri i les relacions de convivència i conflicte.